Automaatiosuunnittelu

Monet tekniset koneet ja laitteet sisältävät elektroniikkaa, sähköä, toimilaitteita ja niiden ohjausjärjestelmiä. Ilman hyvin tehtyä suunnittelua ja toteutusta eivät koneet ja laitteet toimi oikein.

Mikä ihmeen koneautomaatio?

Koneautomaatiota tarvitaan kaikkialla. Jokaisessa kodisssa on laitteita, joita ohjataan automaattisesti, kuten pesukoneet, ilmanvaihto, lattialämmitys jne. 

Teollisuudessa lähes jokainen kone on jollain tavalla automatisoitu, esim.  työstökeskukset, kappaleenkäsittely robotilla, robottihitsaus, pakkauskoneet ja  robotti-imuri.

Sen avulla hallitaan myös esimerkiksi voimalaitoksia ja liikennettä.

Automaatio on välttämätön teknologia kestävän tulevaisuuden luomisessa. Se luo edellytyksiä ympäristöystävälliselle, laadukkaalle, turvalliselle ja hyvin toimivalle yhteiskunnalle.

Automaatio on keskeisessä roolissa esimerkiksi, kun siirrytään uusiutuvaan energiantuotantoon, jolloin joudutaan älykkäästi mukauttamaan rakennusten, liikenteen ja teollisuustuotannon energiankulutusta.

Robotiikka on automaation osa-alue, jossa kehitetään kaikenlaisia itsenäisesti toimivia laitteita. Yhdessä toimivat ja oppivat teollisuusrobotit, itseajavat autot ja työkoneet sekä esimerkiksi kirurgiset laitteet ovat esimerkkejä roboteista.

Mitä automaatiosuunnittelu on?

Puhuttaessa automaatiosuunnittelusta sillä tarkoitetaan yleisesti sekä automaatio- että instrumentointisuunnittelua. Automaatiosuunnittelulla tarkoitetaan toimintoja, joilla tuotetaan koneiden ja laitteiden automaatioon ja automaatiojärjestelmään liittyvät ja tarvittavat dokumentit.

Mitä järjestelmiä automaatiosuunnittelussa käytetään?

Ohjelmoitavat logiikat (PLC) muodostavat perustan koneen tai laitteen automaatiolle. Joskus myös hyvin yksinkertaiset releet riittävät ohjaamaan konetta tai laitetta turvallisesti.

Koneen tai laitteen ohjauksen muodostavat tyypillisesti erilaiset anturit, releet, kontaktorit, toimilaitteet, käyttöpaneelit jne.

Hyvin yleisesti käytetään myös jonkinlaista järjestelmää tai koneen ulkopuolelta tulevaa impulssia, jolla ohjataan konetta ja laitetta. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää tuotantosolussa olevaa robottia, joka saa toimintakäskyn hihnakuljettimen anturilta. Tässä kaksi eri järjestelmää keskustelevat keskenään.

Miten automaatiosuunnittelu toimii Npartsilla?

Suunnitteluprojekti etenee hyvin samantyyppisesti kuin mekaniikkasuunnittelussa. Määrittelemme projektin alussa tarkat tavoitteet lopputulokselle. Tutkimme asiakkaan kanssa mitkä toiminnot ovat hänelle oleellisia ja kuinka ne sopivat yhteen koneturvallisuuden näkökulmasta katsottuna.

Aluksi tehdään hahmotelma koneen ohjauksesta joko paperille kaaviona tai monimutkaisissa ohjauksissa suoraan tietokoneelle. Hahmotelman jälkeen pidetään asiakkaan kanssa palaveri, jossa käydään läpi automaation toiminta.

Lopuksi dokumentoidaan suunnitelmat ja toimitetaan tarvittavat piirustukset, sekä osaluettelot komponenttien mahdollista tilausta varten.

Ota yhteyttä

Tämä sivu on suojattu reCATPCHA-tunnistuksella ja Googlen tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja sovelletaan.