Koneiden ja laitteiden modernisointi

Modernisoimme vanhoja koneita ja laitteita, jotka ovat pienellä huollolla täysin toimivia, mutta vanhanaikaisia esimerkiksi ohjauksen ja koneturvallisuuden vuoksi.

Turvallisuus

Koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräykset ovat muuttuneet vuosien saatossa käyttäjän kannalta parempaan suuntaan. Vanhoissa automaatiokoneissa on hyvin monesti turvallisuuspuutteita ja kone on saattanut vaihtanut omistajaansa monta kertaa jolloin turvalaitteet eivät välttämättä ole ajantasalla.

Käytämme koneiden suunnittelussa koneturvallisuusdirektiivi 2006/42/EY ja SFS-EN ISO 12100 standardeja sekä lisäksi B- tai C-tyypin yksityiskohtaista standardia kulloisenkin koneen suunnitteluun liittyen.

CNC-koneet

Olemme erikoistuneet modernisoimaan pieniä ja keskikokoisia koneita, jotka toimivat metallintyöstössä, puuntyöstössä ja muovintyöstössä. Koneet ovat pysty- tai vaakakaraisia, karatehot 1-4kW, työala 0,5 - 4 metriä. Koneet voivat olla myös polttoleikkauskoneita tai plasmaleikkauskoneita.

Modernisointi käsittää ohjauksen, askelmoottoreiden/servomoottoreiden, moottorinohjaimien ja karakäyttöjen vaihtamisen uusiin, joko osittain tai kokonaan. Modernisoimalla saadaan nykyaikaisia ohjaustoimintoja sekä lisäominaisuuksia murto-osalla uuden työstökoneen hinnasta.

Käytämme modernisoinnissa Npartsin omaa ohjausyksikköä ja tarvittaessa sovelluksesta riippuen muita ohjauksia.

Askelmoottoreina käytämme pääasiassa laadukkaita eurooppalaisia moottoreita ja ohjaimia.

Servomoottoreissa käytämme pääasiassa laadukkaita eurooppalaisia moottoreita.

Lineaarimekaniikassa käytämme pääasiassa Hiwinin tuotteita ja eurooppalaisia muita brändejä.

Manuaalikoneet eli käsikäyttöiset koneet

Manuaalikoneita eli käsikäyttöisiä koneita voidaan tietyin edellytyksin muuttaa CNC-ohjatuiksi. Manuaalikoneiden lineaariliikkeet ovat lähes poikkeuksetta tehty trapetsiruuvein, jotka eivät sovellu CNC-koneiden lineaariliikkeelle, niiden välyksen vuoksi.

Vaihtamalla nämä vanhat trapetsiruuvit kuularuuveiksi saadaan välys olemattomaksi. Kuularuuvien päähän asennetaan moottori joko suoraan tai vaihteiston välityksellä ja kytketään se ohjaukseen. Lisäksi on asennettava rajakytkimet akseleiden molempiin päihin, jotta saadaan kone toimimaan turvallisesti.

Manuaalikoneita voidaan muuttaa joko kokonaan automaattisiksi tai osittain automaattisiksi, tarpeesta riippuen.

Ota yhteyttä

Tämä sivu on suojattu reCATPCHA-tunnistuksella ja Googlen tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja sovelletaan.