Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu Npartsilla on nykyaikaista ja tehokasta. Käytämme alan johtavia työkaluja sekä vankkaa ammattitaitoa koneiden ja laitteiden mekaaniseen suunnitteluun. 

Mitä mekaniikkasuunnittelu oikeastaan on?

Mekaniikkasuunnittelussa ratkaistaan asiakkaan ongelma yhdessä eri alojen insinöörien kanssa. Lopputuloksena saadaan kattavat suunnitelmat ongelman ratkaisusta laskelmineen ja ohjeineen. 

Miten mekaniikkasuunnittelu toimii Npartsilla?

Määrittelemme projektin alussa tarkat tavoitteet lopputulokselle. Tutkimme asiakkaan kanssa mahdollisia ratkaisuja ongelmaan paperille hahmottelemalla, ennen varsinaisen 3D-suunnittelutyön aloitusta. Tämä säästää aikaa ja rahaa  huomattavasti.

Parhaimmalta tuntuva idea piirretään tietokoneelle 3D-malliksi, jossa simuloidaan toimintaa. Tässä vaiheessa pidetään yleensä palaveri asiakkaan kanssa, jossa keskustellaan projektin tavoitteista ja ollaanko menty oikeaan suuntaan.

Seuraavaksi tehdään laskelmat ja muokataan 3D-mallia vastaamaan laskelmien tuloksia ja esim. suunnittelustandardien vaatimuksia.

Ennen varsinaista dokumentointia pidetään vielä pieni palaveri asiakkaan kanssa. Tämä on tärkeä vaihe, sillä tässä säästetään rahaa välttämällä moninkertainen työ.

Mitä mekaniikkasuunnittelun dokumentointi tarkoittaa?

Dokumentointi tarkoittaa 3D-mallin muuttamista piirustuksiksi, ohjeiksi ja erilaisiksi 3D-malleiksi tuotantomenetelmä huomioonottaen.

Teknisiä piirustuksia tarvitaan yleisesti valmistuksen ohjeena ja tukena. Laserleikkauspiirustukset, polttoleikkauspiirustukset, plasmaleikkauspiirustukset, levytyöpiirustukset,  hitsauspiirustukset, koneistuspiirustukset, kokoonpanopiirustukset, pintakäsittelyohjeet, asennusohjeet, huolto-ohjeet jne. Kaikilla piirustuksilla on omat erityispiirteensä, jossa suunnittelijan täytyy tietää valmistusmenetelmä hyvin tarkkaan, jotta saadaan sellaisia piirustuksia mitkä palvelevat alan ammattilaista parhaiten.

Npartsin vahvuus on ehdottomasti erinomainen menetelmätuntemus, sillä olemme vuosia tehneet edellä mainittuja työvaiheita käytännössä. 

Mitä tietokoneohjelmia ja työkaluja mekaniikkasuunnittelu tarvitsee?

Npartsilla on käytössä alan johtavat ohjelmistot, kuten mm. Solidworks professional, Autodesk Fusion 360 ja Draftsight.

Solidworksilla tehdään yleensä isot projektit, joissa käsitellään useita satoja tai tuhansia komponentteja. Solidworksin sisäänrakennettu PDM dokumentinhallinta (product data management) pitää huolen dokumenttien ajantasaisuudesta ja helpottaa merkittävästi työnkulkua.

Solidworks on myös erittäin tehokas ohjelmisto monenlaisiin projekteihin. "Mitä solidworksista ei löydy - sitä ei tarvitse"

Autodesk Fusion 360 ohjelmistoa käytetään pienempiin projekteihin, jossa tarvitaan erityisesti koneistuksen menetelmiä. Fusionin vahvuus on sen sisäänrakennettu CAM-ohjelmisto, jolloin koneistuksen työstöradat muuttuvat automaattisesti jos suunnitelmaa muutetaan. Tämä säästää merkittävästi aikaa. 

Draftsight ohjelmistolla tehdään automaatiopiirustuksia ja erilaisia kaavioita 2D-maailmassa.

Ota yhteyttä

Tämä sivu on suojattu reCATPCHA-tunnistuksella ja Googlen tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja sovelletaan.