Teollisen 3D-tulostuksen hyödyt tuotekehityksessä ja tuotannossa

10.05.2023

Muovin 3D-tulostus on innovatiivinen tekniikka, joka on vallankumouksellistanut valmistusprosessia monilla aloilla. Tämä tekniikka mahdollistaa monimutkaisten ja tarkkojen osien tuottamisen nopeasti ja edullisesti verrattuna perinteiseen valmistusmenetelmään. Se on myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto, koska se vähentää jätteiden ja energiankulutuksen määrää. Tässä artikkelissa käsitellään muovin 3D-tulostuksen hyötyjä ja sen käyttöä eri aloilla.

1. Prototyyppien nopea valmistus

Yksi suurimmista hyödyistä muovin 3D-tulostuksessa on prototyyppien nopea valmistus. Tämä mahdollistaa eri mallien testaamisen ja vertailun ennen kuin lopullinen versio tuotteesta valmistetaan. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia, sillä prototyyppien valmistaminen perinteisellä menetelmällä olisi huomattavasti hitaampaa ja kalliimpaa. Meillä Npartsilla prototyyppien valmistaminen on erityisen nopeaa mittavan 3D-tulostus kapasiteetin ansiosta. Parhaimmillaan saamme tehtyä isojakin kokonaisuuksia jopa vuorokauden toimitusajalla.

2. Tarkkuus

Toinen merkittävä etu on tarkkuus. Muovin 3D-tulostusprosessissa käytetään tietokoneavusteista suunnittelua (CAD), joka mahdollistaa monimutkaisten muotojen suunnittelun ja valmistuksen. Tämä tarkkuus mahdollistaa monimutkaisten ja yksityiskohtaisten osien tuottamisen, joihin perinteinen valmistusmenetelmä ei pysty.

3. Kustannustehokkuus

Muovin 3D-tulostus on kustannustehokas vaihtoehto perinteisille valmistusmenetelmille, kuten CNC-koneistukselle tai ruiskuvalulle. Tämä johtuu siitä, että 3D-tulostus ei vaadi erityisiä muotteja ja jigejä, mikä vähentää merkittävästi tuotannon kustannuksia.

4. Ympäristö

Ympäristön kannalta muovin 3D-tulostus on myös erittäin hyödyllinen. Perinteisessä valmistusprosessissa syntyy suuri määrä jätettä, joka päätyy kaatopaikoille. 3D-tulostusprosessissa käytetään vain tarvittava määrä muovia, jolloin vähemmän jätettä syntyy.

5. Tärkeimmät käyttökohteet

Muovin 3D-tulostus on monipuolinen teknologia, jota käytetään laajalti eri aloilla. Se on erityisen hyödyllinen, kun tarvitaan monimutkaisia ja tarkkoja osia tai halutaan testata markkinoita muutaman tuhannen kappaleen testierällä ennen ruiskuvalumuotin teettämistä. Tässä on joitakin esimerkkejä siitä, missä muovin 3D-tulostusta käytetään:

Autoteollisuus
3D-tulostusta käytetään osien valmistamiseen, prototyyppien suunnitteluun ja ajoneuvojen kustomointiin. Se on erityisen hyödyllinen autoteollisuudessa, koska autonosia voidaan valmistaa nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Elektroniikkateollisuus
Muovin 3D-tulostus mahdollistaa monimutkaisten osien valmistamisen, joita ei voida valmistaa perinteisillä menetelmillä. Esimerkiksi elektroniikan kotelot, jotka ovat usein monimutkaisia ja yksilöllisiä, voidaan valmistaa nopeasti ja tarkasti 3D-tulostamalla. Testaus- ja koontijigit ovat myös monimutkaisia ja kalliita tehdä perinteisin menetelmin joihin 3D-tulostus tuo kustannussäästöä. Elektroniikan pienet kiinnittimet ja johtoreitittimet ovat mainioita Nparts Suomen suurimman 3D-tulostuspalvelun kapasiteetille, sillä pystymme tuottamaan pieniä osia hurjat 50 000 kpl kuukaudessa.

Kone- ja laitevalmistajat
Muovin 3D-tulostus mahdollistaa yksilöllisten osien valmistuksen helposti ja nopeasti. Tämä on tärkeää, kun laitevalmistajat kehittävät asiakaskohtaisia ratkaisuja tai tuotteita. Pienet tuotantoerät mahdollistavat entistä monipuolisemmat asiakaskohtaiset räätälöinnit tuotteisiin, joita ei perinteisille valmistusmenetelmillä ole kustannustehokasta tehdä. 3D-tulostamalla voidaan myös korvata perinteisiä osia tai osakokoonpanoja kokonaan 3D-tulostamalla tehtäväksi, jolloin rakenne yksinkertaistuu ja syntyy kustannussäästöä.

Ohutlevyteollisuus
3D-tulostamalla voidaan valmistaa esimerkiksi tarkastusjigejä ohutlevytuotteisiin, jotka ovat erittäin monimutkaisia valmistaa. Jigillä voidaan todeta taivutuksen onnistuminen tai epäonnistuminen, jolloin voidaan parantaa laatua ja vähentää virheiden määrää. Tarkastusjigit voivat olla monimutkaisia tai yksinkertaisia, joilla parannetaan toistettavuutta ja laatua tuotannossa.

Konepajateollisuus
3D-tulostus on oivallinen menetelmä tehdä hitsauksen ja koneistuksen asemointijigejä tai tarkastusjigejä. 3D-tulostus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden valmistaa erikoistyökaluja kokoonpanoa ja huoltoa varten.


Haluatko meidät esittelemään 3D-tulostuksen mahdollisuuksia yritykseenne?

Täytä tiedot lomakkeeseen ja otamme yhteyttä mahdollisimman pian.