Asiantuntijapalvelut

 

Monipuolinen osaaminen ja joustavuus erottaa meidät kilpailijoista. Meiltä saat yksilöllistä palvelua ja luottojoukkueen taaksesi.

 

Kokemus tuo varmuutta

Kokemus tuo varmuutta suunnittelussa useista syistä. Kokemus auttaa tunnistamaan jo mahdollisia tulevia ongelmia, koska aikaisemmin on saattanut olla hiukan samantyyppinen ongelma, johon usean kokeilun kautta on löytynyt hyvä ratkaisu.

Taustalla oleva kokemus uudessa projektissa auttaa siis saavuttamaan parempia tuloksia lyhyemmässä ajassa ja vähentää riskiä virheille.

Kokemus tuo varmuutta tehdä ratkaisuja ja varmuutta kokeilla innovatiivisia ratkaisuja perustan ollessa kunnossa.

Asiantuntijatyön hintaa pohtiessamme pitää muistaa taustalla oleva kokemus ja data, joka parhaimmillaan säästää kustannuksia!

Solidworks suunnittelumme ytimessä

SolidWorks on yksi suosituimmista CAD-ohjelmistoista, jota käytetään laajasti monilla eri teollisuudenaloilla, kuten suunnittelussa, insinöörityössä, tuotekehityksessä ja valmistuksessa. SolidWorks on suunniteltu erityisesti 3D-mallinnusta varten, ja sen avulla on tehokasta luoda monimutkaisia osia, kokonaisuuksia ja kokoonpanoja.

Solidworks on päätyökalumme kaikissa suunnittelun tehtävissä. Solidworks sopii kaikkein parhaiten monimutkaisten ja kookkaiden suunnitelmien käsittelyyn.

Käytössämme on lisäksi solidworksin oma PDM-järjestelmä, joka huolehtii dokumenttien ajantasaisuudesta, jotta yksikään projekti ei katoa taivaantuuliin.

Lisäksi käytössämme on 3-kertainen varmuuskopiointijärjestelmä, jotta tiedot pysyvät tallessa myös luonnonkatastrofin sattuessa.